Velkommen til Brevik


En by med tradisjoner

På slutten av 1500-tallet begynte den bymessige utviklingen av Brevik.
Den rommelige brede viken som i dag er indre havn, ga stedet sitt navn – Brevik.
I 1544 startet den såkalte Hollendertiden. Det var hollendere som seilte hit med sine smakker og koffer (Koffegata) og handlet trelast.
Handelen med hollenderne ble i generasjoner en hovedinntektskilde for Brevik. Det var liv og røre når de hollandske skuter seilte inn i indre havn hvor det ble lastet ombord rundtømmer og tilskårne bjelker.
På 1600-tallet utviklet Brevik seg fra et lite strandsted til en by med aktiv handelsvirksomhet. I 1670 ble Breviks første kirke bygget, i 1680 fikk byen ladestedsrettigheter, i 1689 fikk Brevik eget postkontor, som ca. år 1800 var blant de største i landet, i 1693 fikk Brevik landets første skolestyre hvor almuen var representert. Og for ikke å glemme, i 1622 ble general-admiral Cort Adeler født i Brevik.
Brevik hadde en bybrann i 1761 som la hele sentrum i aske. De fleste av de store flotte bygninger langs havnepartiet, samt Brevik rådhus er ført opp i årene etter denne bybrannen. I årene etter bybrannen var det ikke bare i sentrum det ble bygget. Størsteparten av den nærliggende bebyggelse ble reist i tiden før 1800. Størrelsen på hus varierte fra det man i dag kaller skipperhus til noe mindre hus for den vanlige arbeiderfamilie, enten man hadde sitt arbeid på land eller på sjøen.
Brevik har ikke bare beholdt sine hus, men også smug og gatemiljø fra tidlig 1800-tall. Brevik har en trehusbebyggelse som er verd å verne for fremtidens generasjoner.

Av Johnny Sørensen,
Brevik Byggeskikkveileder